Kirurgi & Narkos

Besök hos vår Leg. Fysioterapeut med

rehabiliteringsplanering ingår i

våra ortopediska operationer.

Kirurgi

Det finns en fråga som är viktigare än alla andra när det kommer till kirurgi; gör ingreppet mer nytta än skada? Om svarat på frågan är ja, så kan man välja att gå vidare med allt vad det innebär för dig som djurägare. Det är i det läget som vi gör allt för att du ska kunna fattat ett klokt beslut som känns bra i magen. För oss handlar det om att prata med dig som djurägare, försöka beskriva de scenarior vi ser och hur prognosen ser ut, prata om risker och möjligheter samt rehabiliteringtider men också om de kostnader som kirurgiska ingrepp innebär.


Det är också viktigt att komma ihåg att kirurgi innebär att skära och sy ihop något och att läkningsprocessen kommer därefter. Läkningen är något som  ligger utanför vår kontroll. Som kirurg kan man sätta kroppen i en position där läkning mest troligt sker, men vi styr inte över om ett sår läker eller ej. Då är samspelet med naturen, kroppens funktioner och en god omvårdnad helt avgörande för ett framgångsrikt kirurgisk ingrepp.


 

Narkos

Hos Djurläkarna är narkos ett högt prioiterad område och vi får ofta höra av ägare att våra patienter är mycket piggare än de väntat sig vid hemgång. Vi jobbar aktivt med narkosen och har hela tiden fokus på att ha patienten i rätt narkosdjup. För att undvika nedkylning av patienten har vi investerat i särskild narkosutrustning, som förvärmer narkosgas och syrgas.


Vi har fullständig övervakning på djuren som är sövda. De är alltid intuberade vilket innebär att vi har en större kontroll på narkosläget. Vår narkosmaskin och övervakning är av högsta kvalitet och vi kompromissar inte med något när vi fattar beslut kring narkos. 

Mikael Petersen, vår ortoped & kirurg


Micke har lång erfarenhet av att arbeta med ortopediska patienter och ortopedisk kirurgi. Han är chefsveterinär hos Djurläkarna och finns på kliniken på dagtid. Han har också både jour och bakjour så möjligheterna att få träffa Micke med kort varsel är stor när du kommer till oss. Han har ett mycket gott rykte bland djurägare i hela norrland och många reser långt för att just Micke ska behandla och operera deras djur. Det är vi både glada och stolta över!