Kirurgi & Narkos

Kirurgi


Det finns en fråga som är viktigare än alla andra när det kommer till kirurgi; gör ingreppet mer nytta än skada? Om svarat på frågan är ja, så kan man välja att gå vidare med allt vad det innebär för dig som djurägare. Det är i det läget som vi gör allt för att du ska kunna fattat ett klokt beslut som känns bra i magen. För oss handlar det om att prata med dig som djurägare, försöka beskriva de scenarior vi ser och hur prognosen ser ut, prata om risker och möjligheter samt rehabiliteringtider men också om de kostnader som kirurgiska ingrepp innebär.


Det är också viktigt att komma ihåg att kirurgi innebär att skära och sy ihop något och att läkningsprocessen kommer därefter. Läkningen är något som  ligger utanför vår kontroll. Som kirurg kan man sätta kroppen i en position där läkning mest troligt sker, men vi styr inte över om ett sår läker eller ej. Då är samspelet med naturen, kroppens funktioner och en god omvårdnad helt avgörande för ett framgångsrikt kirurgisk ingrepp.


 

Narkos


Hos Djurläkarna är narkos ett högt prioiterad område och vi får ofta höra av ägare att våra patienter är mycket piggare än de väntat sig vid hemgång. Vi jobbar aktivt med narkosen och har hela tiden fokus på att ha patienten i rätt narkosdjup. För att undvika nedkylning av patienten har vi investerat i särskild narkosutrustning, som förvärmer narkosgas och syrgas.


Vi har fullständig övervakning på djuren som är sövda. De är alltid intuberade vilket innebär att vi har en större kontroll på narkosläget. Vår narkosmaskin och övervakning är av högsta kvalitet och vi kompromissar inte med något när vi fattar beslut kring narkos. Detta sammantaget har lett till att vi efter våra första sexhundra narkoser har 100 % överlevnad hos våra patienter vilket är en statistik vi tänker upprätthålla även framledes.

Djurläkarna Nord AB

Kontakta oss

Storgatan 4

982 32 Gällivare

E-post admin@djurlakarna.se 

Telefon

0970-520 920

Öppettider

 

Vi har öppet vardagar från kl 8.00 till kl 17.00.

Vi har begränsad jourverksamhet pga vår nuvarande personalstyrka. Alla är alltid välkomna att kontakta oss och vi tar emot när vi har möjlighet. Följ instruktionerna på telefonsvararen för att komma vidare under jourtid.

 

© Copyright. All Rights Reserved.