Medicinska utredningar

Medicinska utredningar

Vid medicinska utredninger har vi en stor utmaning i att våra patienter inte kan prata. Därför är matte och husse otroligt viktiga för att vi ska få en bra start på utredningen. För oss är detta anamnes, eller historik om man så vill. När vi har en bra anamnes, och en klinisk undersökning samt ibland kompletterad med några blodprov, ultraljud eller röntgen, så kan vi ofta ställa en diagnos.


Med rätt diagnos kan vi lägga upp en plan vilket kan innebära en medicinsk behandling eller en operation alternativt både och. Utan en diagnos går det inte att lägga upp en plan och utan en plan blir det sällan bra.


Vi har investerat i toppmodern, ny utrustning för blod- och urinanalys, röntgen och ultraljud, för att ha de bästa förutsättningar att få fram en korrekt diagnos när ditt djur behöver det.