Ortopedi

Ortopedi


Att arbeta med ortopedi är en otroligt spännande utmaning. Våra patienter berättar inte vart de har ont, i vilka sammanhang det gör ont eller hur stark smärtan är. De kan heller inte säga vilken typ av smärta de känner. Det vanligaste är att våra patienter haltar eller gnyr alternativt både och.


När en patient kommer in till oss får vi snällt fråga genom en undersökning av djuret om vad som är fel. Vi kan känna, klämma och se reaktioner som tyder på olika saker och så får vi många gånger en del av svaren på de frågor vi ställer.


När man jobbar med ortopedi är matte och husses beskrivningar och berättelser väldigt viktiga för att vi ska få en bra helhetsbild med historik. Genom samtal och undersökning samt ibland kompletterande undersökningar så som exempelvis röntgen, ultraljud och undersökning i sedering kommer vi ofta fram till var felet sitter. Utifrån det lägger vi upp en plan som tar hänsyn till de möjligheter och begränsningar som vi står med.